En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till
Möklinta missionskyrka!

Församlingen vill finnas till för hela bygden och vill sprida Jesu kärlek och omsorg i ord och handling till alla. Oavsett om Du är troende eller sökare, van eller ovan, ung eller gammal så är Du välkommen att besöka våra samlingar.

Scout är missionsförsamlingens barnverksamhet som välkomnar alla barn från 10 år.

Equmeniakyrkan nationellt