Om kyrkan

Möklinta missionsförsamling har funnits på orten sedan 1870-talet och finns i Missionskyrkan i Hammarby. Församlingen har varit till glädje för många under alla dessa år och är det än idag.

Här inbjuds alla som vill till Gudstjänster, Samtalsträffar, Konserter, Gemenskap o dyl.